Služby‎ > ‎

Kompletní výcvik

Získání řidičského oprávnění skupiny B má svoje pravidla daná zákonem. Každý uchazeč musí splnit několit předpokladů (lékařská způsobilost, nebýt v zákazu řízení vozidel apod.), absolvovat kompletní výuku i výcvik a na závěr se úspěšně podrobit zkoušce.
V naší autoškole Vám předáme maximum informací a zkušeností a to nejen pro úspěšné složení zkoušky, ale hlavně pro to, abyste ve své řidičské praxi byli dobrými řidiči a jezdili bezpečně a bez nehod.

Informace potřebné pro přihlášení do autoškoly a zahájení kurzu najdete v sekci "Co byste měli vědět"

Po zahájení kurzu si účastníci spolu s autoškolou dohodnou termín teoretické výuky, obvykle to bývá 2 vyučovací hodiny týdně, pokud účastníci chtějí celý kurz absolvovat rychleji, lze se dohodnout i na více hodinách nebo větší frekvenci výuky.
Čas a místo začátku jízd si domlouvají uchazeči s jednotlivými učiteli. V rámci možností umožňujeme uchazečům volbu učitelů dle jejich výběru. Začátek a konec jízdy je možné domluvit kdekoliv na území města Plzně.

Během kurzu též absolvujete praktický výcvik předmětu Obsluha a údržba vozidel, kde získáte mnoho užitečných informací nejen ke zkoušce, ale též pro svůj budoucí řidičský život.

Každý kurz a zakončen zkouškou, která se koná v prostorách Magistrátu města Plzně pod dohledem zkušebních komisařů. Mějte na paměti, že před započetím zkoušky musíte uhradit správní poplatek ve výši 700,- Kč.