Držíme ceny!

S potěšením Vám oznamujeme, že v roce 2024 držíme ceny roku předešlého i přes pokračující inflaci. 

Týká se všech položek, ať se již jedná o standardní či rychlokurzy, jednotlivé jízdy nebo ceny za opravné zkoušky.