Měli byste vědět

Níže Vám přinášíme pár základních informací o průběhu výuky a výcviku v řízení motorových vozidel skupiny B (osobní automobil).


 • Kurz obsahuje 28 vyučovacích hodin praktického výcviku (jízd). Není možné jich absolvovat méně, je ale možné si připlatit hodin více pro ty, kdo se necítí tak jistě.
 • V první a druhé etapě výcviku je možné absolvovat v jednom dni maximálně 2 vyučovací hodiny. Tohoto využíváme, a proto jedna jízda obvykle trvá 90 minut.
 • Ve třetí etapě je možno v jednom dni odjezdit až 4 vyučovací hodiny. Popravdě toto aplikujeme vyjímečně, když bychom jinak jízdy do závěrečných zkoušek nestihli.
 • Kurz začíná na místě s minimálním nebo vyloučeným provozem, nemusíte se tedy bát, že byste hned museli jet silným provozem.
 • I další postup je přizpůsoben aktuálním schopnostem žadatele a na další etapu se postupuje až po zvládnutí té předchozí.
 • V závěru kurzu se podíváme též na dálnici, aby jste si osvojili správné návyky chování na rychlostních komunikacích.
 • Během výcviku je v autě pouze 1 žadatel. Přesněji každý žadatel musí aktivně řídit po stanovenou dobu, není možné, aby se učil tím, že sedí na zadním sedadle a "naslouchá".
 • Je možné začít kurz již před dosažením 18 let, ale ukončení kurzu je možné nejdříve v den osmnáctých narozenin.
 • Maximální doba trvání kurzu je 18 měsíců.
 • Pokud dojde ke zpoždění začátku objednané jízdy ze strany autoškoly (např. vinou počasí nebo dopravní situace), autoškola zmeškaný čas nahradí.
 • Každou jízdu stvrzujete svým podpisem ve vozové knize.
 • Na závěr každé jízdy probíhá hodnocení, jak ze strany žadatele, tak ze strany učitele.
 • Zkoušky probíhají v budově Magistrátu města Plzně, Koterovská 162, Plzeň.
 • Zkouška se skládá ze 2 částí. První část je test znalosti pravidel provozu na pozemních komunikacích. Druhá část je praktická jízda, včetně předvýjezdové kontroly (techniky).
 • Druhou část je možno absolvovat až po úspěšném absolvování části první.
 • Každou část zkoušky je možno 2x opakovat. Pokud žadatel neuspěje ani na 3. pokus, musí danou část znovu absolvovat v autoškole.
 • Po neúspěšném pokusu můžete opakovat zkoušku až po 5ti pracovních dnech.
 • Od prvního pokusu máte 12 měsíců na vykonání zkoušky.
 • Zkoušku budete skládat ve stejném vozidle jako absolvujete výcvik.