Ladislav Brabec 21.3.1942 - 17.9.2023

V neděli 17.9.2023 nás navždy opustil pan Ladislav Brabec, který skoro celý svůj profesní život zasvětil výuce nových řidičů a učitelů autoškol. Vděčím mu za nasměrování na profesní dráhu učitele autoškoly a mnoho moudrých rad, jak nové adepty naučit dobře řídit.

Čest jeho památce.