Nové otázky v testech

Již brzy, konkrétně 13.2.2022, se začne používat dalších 35 nových otázek a 3 videootázky.
Nepodceňujte je a předem si je procvičte na www.noveotazky.cz, kde jsou k dispozici v plném znění. 

Více detailů najdete přímo u zdroje na Ministerstvu dopravy: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Nove-zkusebni-otazky-v-autoskolach-lepe-pripravi,?r...