Děkujeme za Váš zájem o naši autoškolu


Níže Vám přinášíme všechny potřebné informace

Rádi bychom Vám co nejvíce ulehčili zahájení kurzu výuky a výcviku v řízení motorových vozidel skupiny B (osobní automobil). Současná legislativa (včetně té platné od 1.1.2024) umožňuje několik variant výcviku a také vyžaduje patřičné dokumenty.

Žadatel dovrší věk 18 let

Než začne platit novela zákona od 1. 1. 2024, tak je minimální věk pro zahájení kurzu autoškoly je 16,5 roku. Další podmínkou je, aby v den zkoušek žadatel splňoval věk 18 let. Začít tedy může před osmnáctými narozeninami, ale na zkoušku nejdříve den po nich. Délka vlastního kurzu závisí na zvolené variantě (viz níže).

Žadatel dovrší věk 17 let (po 1. 1. 2024)

Novela zákona platná od 1.1.2024 umožňuje skládání zkoušky již od dovršených sedmnáctých narozenin a dále pak řízení vozidel skupiny B (osobní automobil) pod dohledem tzv. Mentora. Od nového roku tedy půjde zahájit výcvik již ve věku 15,5 roku a na zkoušku bude možné jít den po dosažení 17. narozenin. 

Již nyní ale může zahájit výcvik žadatel, který splňuje podmínku minimálně 16,5 roku a sedmnáctých narozenin dosáhne v letošním roce nebo na začátku příštího. Po 1. lednu a dosažení 17. narozenin pak může absolvovat zkoušku.

Řízení od 17 let s mentorem

Jak jsme psali již výše, tak novela zákona umožní od 1. 1. 2024 skládat zkoušku již od 17 let a dále pak řídit pod dohledem mentora. 

Kdo může být mentorem? Předpokladem je, že mentorem bude osoba blízká (typicky rodič), která pomůže mladému řidiči s jeho řidičskými začátky. 

Mentor musí splňovat: 
  • Být držitelem příslušného oprávnění alespoň 10 let
  • Být držitelem oprávnění v délce minimálně 5 let bez přerušení (zadržení, odnětí)
  • Bez záznamu bodů v době zahájení a po celou dobu činnosti mentora
  • Musí být nahlášen na úřadě. Každý řidič do 18 let může mít až 4 mentory. 
Náš tip: Nahlašte svého mentora/mentory již při žádosti o vydání ŘP a budete to mít zdarma. Později je poplatek 100 Kč.

Potřebné doklady k zahájení

Žádost o přijetí

Potřebný formulář můžete stáhnout zde, vyplnit ve svém počítači a vytisknout. Prosím, tiskněte oboustranně.

Lékařská prohlídka

Objednejte se ke svému ošetřujícímu lékaři. Buď si vytiskněte formulář z našich stránek, případně někteří lékaři tisknou potvrzení přímo ze svého počítače.

Všeobecné podmínky a smlouva

Přihlášením do výuky a výcviku vzniká mezi žadatelem a autoškolou právní vztah. Abychom měli vztahy mezi námi jasné, uzavíráme při zahájení výcviku smlouvu. Její znění najdete zde Smlouvu podepíšeme na první hodině.

Jak kurz zahájit?

Jakmile budete mít připravenou přihlášku a potvrzení od lékaře, kontaktujte nás. Nejlépe na Messengeru "Autoškola Hebeda", nebo emailem Co nejdříve se Vám ozveme a dohodneme zahájení Vašeho kurzu, počítejte cca do 1-2 týdnů. 


Na první hodině si pak předáme originály dokumentů, dostanete učebnici a průkazku.