Přihláška do autoškoly

Můžete ji vyplnit přímo Adobe Acrobat Readeru a pak vytisknout.
Pár tipů na vyplňování:

  • Adresu udávejte tak, jak ji máte v občanském průkazu (včetně čísla popisného)
  • Pokud nevlastníte žádný ŘP, tak kolonky pro jeho skupinu a číslo proškrtněte
  • V kolonce "Úřad obce s rozšířenou působností" uvádějte skutečně úřad, tedy např. "MÚ Cheb" nebo "MM Plzně"
  • Nejdůležitější: Přihlášku musíte vytisknout oboustranně. Na druhou stranu vyplňují komisaři výsledky zkoušek, proto to musí být součást stejného listu.


Lékařský posudek

Formulář, na kterém Vám Váš ošetřující lékař potvrdí Vaši způsobilost řídit motorová vozidla.

Někdy lékař použije svůj formulář, případně tiskne rovnou ze svého SW. To je v pořádku. V každém případě musí být na formuláři uvedené IČO lékaře nebo zdravotnického zařízení.


V případě, že potřebujete korekci zraku, má lékař dvě možnosti, jak tuto skutečnost zapsat. Buď slovy "Brýle nutné" nebo (lépe) "Brýle nebo čočky nutné". Doporučujeme druhou variantu byť třeba nyní čočky nenosíte. V případě zapsání první varianty budete muset řídit vždy s brýlemi. Pokud by Vás přistihla policie s čočkami, jednalo by se o přestupek.


Předvýjezdová kontrola

Součástí praktické zkoušky z jízdy je též kontrola vozidla před jízdou. Vše důkladně probíráme během hodin, nicméně se může stát, že si budete chtít věci před zkouškou osvěžit. Proto jsem Vám připravili přiloženou prezentaci, kde si můžete zopakovat, co jste viděli při výuce přímo na vozidle. Někdy o tom chtějí komisaři hovořit, někdy chtějí též věci ukázat přímo na vozidle. Proto se nebojte se na vše zeptat a vše si vlastnoručně osahat.


Smlouva a všeobecné podmínky

Přihlášením do kurzu autoškoly vzniká právní vztah mezi autoškolou a žadatelem. Podrobnosti tohoto vztahu jsou upraveny v tomto dokumentu, který si podepíšeme při první hodině.

Nebude-li Vám něco v tomto dokumentu jasné, ptejte se. Raději víckrát.